Informacija telefonu +37060809134 ir spauskite 2

Vaizdo stebėjimas

Vaizdo stebėjimo kamerų įrašų tvarkymo tikslai ir politika

Baras “7 Miglos” (toliau – „7 Miglos“) tvarko klientų (toliau – Klientas) asmens duomenis, pasitelkiant vaizdo stebėjimo kamerų sistemą. Vaizdai, kurie yra įrašomi vaizdo kameromis, laikomi asmens duomenimis, jeigu galima nustatyti privataus asmens tapatybę. “7 Miglos”, visus asmens duomenis įsipareigoja tvarkyti atsakingai, griežtai laikydamasi galiojančių teisės aktų, kurie reglamentuoja asmens duomenų apsaugą.

Kodėl tvarkome asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis (t.y. vaizdo stebėjimo kamerų įrašus) tvarkome, siekdami apsaugoti savo turtą, stebėti aptarnavimo procesą, užkirsti kelią nusikaltimams ir tirti bet kokius įvykdytus nusikaltimus ar nelaimingus atsitikimus, kurie įvyksta mūsų patalpose ar netoli jų. Taip pat asmens duomenis tvarkome, siekdami apsaugoti savo darbuotojus jų darbo vietoje ir didinti darbo saugos lygį.

Asmens duomenų saugojimas pagrįstas teisėtais interesais. Asmens duomenis tvarkyti leidžiama, kai tai būtina valdytojo ar trečiosios šalies teisėtiems interesams tenkinti. „7 Miglos “ nuomone, asmens duomenų tvarkymas minėtais tikslais yra būtinas, kad būtų apsaugotas „7 Miglos “ turtas ir darbuotojų asmeninis saugumas. Šie interesai negali būti veiksmingai užtikrinti naudojant kitas, mažiau griežtas priemones.

Kokius duomenis tvarkome ir iš kur juos gauname?

Registrą sudaro vaizdo stebėjimo kameromis padaryti vaizdo įrašai, kuriuose fiksuojamas laikas ir konkreti vieta. Šie įrašai sudaro registro visumą. Vaizdo stebėjimo kamerų sistema naudojama „7 Miglos“ kavinėje ir kitose baro veiklos patalpose, bei teritorijose aplink minėtas patalpas.

Asmenų grupės, kurių asmens duomenys tvarkomi, yra „7 Miglos“ klientai ir darbuotojai. Be to, asmens duomenis tvarko dar ir kitos duomenų subjektų grupės, kurios apima kitus turto naudotojus.

Duomenų subjektai informuojami apie stebėjimo vaizdo kameras veiklos patalpose naudojant ženklus ir /arba žymas su užrašu „Stebima vaizdo kameromis“.

Kam leidžiama tvarkyti asmens duomenis?

Asmens duomenis gali tvarkyti „7 Miglos“ įmonės direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

Asmens duomenys perduodami policijai ir kitoms valdžios įstaigoms, kurios įstatymais įpareigotos tvarkyti vaizdo įrašus. Asmens duomenys taip pat perduodami valdžios institucijoms tais atvejais, kai tai būtina, norint teikti ieškinį ar atsakyti į jį (apsiginti). Asmens duomenys taip pat perduodami draudimo bendrovėms, kurios tvarko ir nagrinėja žalos draudimo atvejus.

Asmens duomenys negali būti siunčiami už ES ar EEE ribų.

Registro saugumo užtikrinimo principai

„7 Miglos“ taiko technines ir organizacines priemones, kad užkirstų kelią neleistinam naudojimui, perdavimui, trynimui ar kitokiam asmens duomenų tvarkymui, kai tai kelia pavojų duomenų apsaugai. Registras saugomas elektronine forma. Registras naudojamas, o duomenys keičiami ir tvarkomi, tik taikant užkoduotą įvairiais skirtingais veiksniais pagrįstą autentifikavimą (tapatybės nustatymą). Registru naudotis gali tik direktorius arba įgalioti darbuotojai. Registro duomenys saugomi nuo pašalinių asmenų. Naudojimasis registru atidžiai stebimas.

Kiek laiko saugome asmens duomenis?

„7 Miglos“ saugo vaizdo įrašus vieną dvi savaites nuo įrašymo. Praėjus dviems savaitėms, įrašai automatiškai sunaikinami. Įrašai gali būti saugomi ilgiau, kai to reikia tiriant nusikaltimą ar atvejį žalai atlyginti. Netgi tokiais atvejais įrašai sunaikinami, kai jų jau nebereikia.

Įrašus saugoti nuspręsta dvi savaites, nes daugelio nusikalstamų ar žalos atlyginimo atvejų negalime pastebėti iš karto. Norime užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistemą naudojame tik mūsų nurodytais tikslais.

Teisė teikti skundą

Jeigu klientas mano, kad pažeistas jo privatumas, jis gali teikti skundą ES valstybės narės, kurioje gyvena, atitinkamai institucijai. Daugiau informacijos apie nacionalines duomenų apsaugos institucijas pateikta čia: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas ir kaip galima su juo susisiekti?

Baras “7 Miglos”
Kimarita, MB
Liepų g. 9, Dambavos k., Lithuania
[email protected]

1