MB „Kimarita“ yra kaljano baro „7 Miglos“ (toliau – baro) valdytoja ir nustato šias vidaus taisykles:

Draudžiama bare įsigytus alkoholinius gėrimus išnešti iš baro patalpų, įtstatymo nustatytais atvejais.

Draudžiama alkoholinius gėrimus įsinešti į barą.

Apsvaigę, neblaivūs ir galimai keliantys grėsmę asmenys į barą neįleidžiami.

Asmenys įleidžiami ne jaunesni kaip 18 metų. Kilus abejonėms, jog asmuo yra jaunesnis kaip 18 metų, kavinės darbuotojui pareikalavus, būtina parodyti teisėtą asmens dokumentą.

Asmenims, kurie yra jaunesi kaip 20 metų, alkoholiniai gėrimai neparduodami. Jei baro darbuotojams kyla abejonių dėl amžiaus, asmuo turi parodyti galiojantį asmens dokumentą.

Darbuotojai turi teisę išprašyti iš baro asmenis, kurie vartoja necenzūrinius žodžius, gestus yra agresyvūs ar kitaip trikdo baro atmosferą. Esant būtinybei, baro darbuotojai nedelsiant kviečia apsaugos tarnybą.

Bare draudžiama vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas.

Pašaliniams į tarnybines patalpas patekti draudžiama.

Baro viduje griežtai draudžiama rūkyti cigaretes.

Asmenys patenkantys į baro patalpą yra informuoti apie patalpos stebėjimą vaizdo kameromis. Informacinis pranešimas užklijuotas ant pagrindinių įėjimo durų. Plačiau apie vaizdo stebėjimą „7 Miglos“ patalpose galima susipažinti www.old.7miglos.lt

Sugadinus ar kitaip suniokojus baro inventorių, būtina informuoti baro darbuotojus ir esant poreikiui, padengti baro darbuotojų nustatytą inventoriaus sugadinimo žalą.

Baro patalpoje palikti daiktai saugomi vieną mėnesį. Jei po mėnesio neatsiranda daikto savininkas, daiktas atiduodamas labdarai.

Sudaužius ar kitaip suniokojus kaljaną, kaltininkas privalo padengti žalą.
Wookah stiklinė kolba be rašto (Smooth) – 70 EUR
Wookah stiklinė kolba su raštu (Chrystal QUILS) – 119 EUR
Wookah medinė kolba (NOX) – 325 EUR
Craft stiklinė kolba (Craft) – 29 EUR
Amy Deluxe feather steel (atsarginių kolbų nėra kur įsigyti), sudaužius kolbą, kaljaną atiduodame kaltininkui – 169 EUR
Oduman N2 (atsarginių kolbų nėra kur įsigyti, kaina už visą kaljaną) – 100 EUR
Aladin MVP (atsarginių kolbų nėra kur įsigyti, kaina už visą kaljaną) – 90 EUR
Jack Daniels kaljanas – 100 EUR

Taisyklės galioja baro patalpose ir esant staliukams lauke. Klientui pasiteiravus apie baro vidaus taisykles, personalas nukreipia į šį puslapį.